بیانیه شماره ۲۷

به استحضار ملت غارت شده ایران میرسانم : عنوان «صدای سوم» ارایه شده توسط آقای همتی نامزد انتصابات مهندسی شده بوسیله مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای نه تنها هیچ ارتباطی با اندیشه و جنبش «راه سوم-راه نجات ایران» ندارد بلکه ایشان متهم به جرایمی از جمله چاپ پول بدون پشتوانه میباشد که موجب افزایش… ادامه خواندن بیانیه شماره ۲۷

Google Translate