برنامه ۲۸۴ گفتگو با دکتر شعله سعدی در مورد انتخابات ۱۴۰۰.سحنان تند و اتشین حشمت الخ طبرزدی .و خبرها

Powered by Restream https://restream.io/ شیروخورشید نیوز را از لینک زیرهمیاری نمایید https://www.paypal.me/lionsunnews شیروخورشید نیوزدریوتیوب https://www.youtube.com/channel/UC8z52ZAawBQfBsH_voDKOlQ شیروخورشید نیوزدرتویتر Tweets by shirokhorshidtv شیروخورشید نیوزدرفیسبوک https://www.facebook.com/shirokhorshidtv شیروخورشید در تویچ بدون نیاز به فیلتر شکن https://www.twitch.tv/lionandsunnews

Google Translate