درباره

قاسم شعله سعدى در سال ١٣٣٣ در خانواده اى کشاورز در جوار آرامگاه سعدى در شهر علم و ادب, شیراز دیده به جهان گشود و دوران مدرسه را همراه با کار در مزرعه سپرى کرد. وقتى که سه ساله بود پدرش با اتهامى ناحق روانه زندان شد و موقتا” از حضور پدر محروم ماند, بالاخره پس از گذشت ١٨ ماه مشاهده محاکمه پدر و مدافعات مؤثروکیل مدافع وى که منجر به صدور حکم برائت گردید, اولین جرقه را در ذهن او براى وکالت دادگسترى زد بدین ترتیب قاسم ٥/٤ ساله تصمیم گرفت که در آینده وکیل مدافع شود و این رؤیایى بود که به واقعیت پیوست. او که از دانش آموزان موفق کلاس بود به محض اخذ دیپلم متوسطه در سال ١٣٥٢ از طریق آزمون سراسرى در رشته حقوق دانشگاه ملى ایران پذیرفته شد و در کمتر از سه سال موفق به اخذ دانشنامه لیسانس حقوق قضائى گردید. شعله سعدى با رد پیشنهاد دادستانى انقلاب شیراز براى ادامه تحصیل باتفاق همسر و فرزند خود روانه فرانسه شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه حقوق پاریس در مدت یکسال اخذ و سپس به کسب دکتراى خود در سال ١٣٦٢ در رشته علوم سیاسى از دانشگاه پاریس نایل گردید و متعاقبا” در دوره دکتراى حقوق در دانشگاه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد ونه تنها موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک دادگسترى گردید بلکه با تکیه به دانش حقوقى و تجارب ارزشمند حضور و دفاع در دادگاه هاى بین المللى و کسب مهارتهاى حقوقى بین المللى به عنوان یکى از برجسته ترین و موفق ترین وکلاء دادگسترى ایران شهرت یافت .

شعله سعدى که دفتر خدمات حقوقى بین المللى جمهورى اسلامى ایران در اروپا مرکز پاریس را تأسیس نموده بود و مدیریت آن را بعهده داشت, به دفاع از حقوق ملت ایران در محاکم بین المللى پرداخت و همزمان با قبول مسئولیت معاونت حقوقى دفتر مزبور در لاهه تلاش کرد با دفاع از حقوق ملت ایران در دیوان لاهه از تأ ثیرات زیانبار بیانیه ننگین الجزایر که به دنبال اشغال سفارت آمریکا در ایران توسط بعضى از مدیران اصلاح طلب امروز !! به مردم ایران تحمیل شده بود بکاهد .

شعله سعدى در اواخر سال ١٣٦٢ به ایران مراجعت و در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز به تدریس حقوق بین الملل پرداخت. در همان حال در انتخابات مجلس دوم شرکت نمود و با رأى گسترده مردم شیراز روبرو گردید, ولى تقلبات وسیع در انتخابات مانع ورود او به مجلس شد .

چهار سال بعد در انتخابات مجلس سوم شرکت کرد و علیرغم تمهیدات مشترک جناح چپ و راست آن روز یا به اصطلاح محافظه کار و اصلاح طلب امروز وارد مجلس شد و به کمک همفکران خود فراکسیون مستقل ها را پایه گزارى کرد. گویى که دریافته بود تفکر چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار دو روى یک سکه هستند و کشور را به ورطه نابسامانى خواهند برد و لذا از همان زمان در مقابل آن دو جناح راه سومى را گشود که در فراکسیون مستقل ها تبلور مى یافت .

افشاگریهاى شجاعانه دقیق و صریح او به زودى چهره اى بیدار گر و تسلیم ناپذیر از او ارائه نمود و نطقهاى او به سکوت مرگبارى که مجلس را فرا گرفته بود پایان داد فریادهاى شعله سعدى که می گفت :

شعار بر شعورمان پیشى گرفته .

مشکل ما ارزنیست, عُرضه است.

کارهاى بزرگ را بدست افراد کوچک سپرده ایم.

چهار پنج میلیون ایرانى تحصیل کرده را عملا از کشور اخراج و بجاى آنها چهار پنج میلیون عراقى و افغانى وارد کشور کرده ایم

آن آخوندى که با پنج تومان منبر مى رفت اکنون بنز ١٥ میلیون تومانى از کجا آورده ؟

بجاى آنکه نیروى انتظامى و پرسنل اطلاعات ضابطین دادگسترى باشند دادگسترى ضابط آنان شده است .

هنوز در گوش مردم ایران طنین انداز است .

آرى مردم شیراز که مواضع شعله سعدى را در مجلس سوم تجربه کرده بودند در مجلس چهارم نیز با آراى چشمگیر خود مجددا” او را به مجلس فرستادند و البته به همان اندازه که به محبوبیت شعله سعدى اضافه میشد, به توطئه هاى گوناگون علیه او توسط محافل خودسر افزوده میگردید.

محافل خودسر با تهیه طرحى خطرناک از یک طرف توسط عوامل خود تلاش کردند اعتبار نامه شعله سعدى در مجلس رد شود, از طرف دیگر با تعقیب قضایى او به اتهام اقدام علیه امنیت کشور وى را تا چند قدمى اعدام بردند. حزب الله قم نیز تهدید نمود که چنانچه اعتبار نامه شعله سعدى در مجلس تصویب شود, طلبه هاى قم مى آیند و او را از مجلس بیرون مىکنند. اما به لطف خداوند همه توطئه ها به شکست انجامید و شعله سعدى که با مفهوم ترس بیگانه بود, در مجلس چهارم مواضع گذ شته خود را ادامه داد اولین بار او بود که گفت در قانون اساسى موارد متضاد وجود دارد و گفت در زمان گذشته از شاه نمى ترسیده و در زمان آیت الله خمینى نیز از او نترسیده و اکنون از آقاى خامنه اى نمى ترسد. اگر چه این مواضع سبب شد کلیه نمایندگان فارس طى اطلاعیه اى رسمى او را محکوم کنند و در مجلس به برخورد فیزیکى تهدید شود و هم چنین امام جمعه شیراز و بخش عظیمى از روحانیت کشور علیه او بسیج شوند و در نماز جمعه هاى تهران و شیراز علیه او شعار مرگ سردهند و راهپیمایى هایى علیه او برگزارکنند و حتى گروه انصار حزب الله به سر کردگى حاج بخشى به مجلس آمدند تا او را از پاى در آورند اما شعله سعدى چون بنیانى مرصوص پایدارى کرد و با افشاىهرچه بیشتر نامردمى ها رسالت مردمى خود را ایفا نمود .

آرى او باز هم فریاد زد این چه معنى دارد که از وزارت اطلاعات تا حوزه علمیه , … , به تجارت , کارخانه دارى و معدن دارى مشغولند ؟!!!!! گوئى میدانست که سربازان گمنامى که به تجارت روى آورده اند از تجارت به آدم کشى کشیده خواهند شد و فاجعه نفرت انگیز قتل هاى زنجیره اى را بوجود خواهند آورد. بهر حال وى با علم به اینکه این مواضع محافل خود سر و روحانیت ذینفع را علیه او تحریک خواهند کرد, به این شیوه عمل مى نمود زیرا به درگاه خداوند و نزد مردم تعهداتى داشت که ایفاى آن تعهدات جز با استقبال از مرگ میسر نمى شد و با لاخره با دخالت عوامل خود سر و از طریق احمد جنتى دبیر شوراى نگهبان و همکارانش صلاحیت او رد شد تا از ورود مجدد او به مجلس جلوگیرى شود و خواب آنها با نطقهاى آتشین او آشفته نشود البته محافل خود سر تنها به رد صلاحیت وى بسنده نکردند و در چندین اقدام مذبوحانه براى ترور شعله سعدى تلاش کردند و بالاخره , افشاى قتل هاى زنجیره اى موقتا پروژه ترور او را متوقف نمود .

شعله سعدى که از سال ١٣٦٢ در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز به تدریس حقوق بین الملل پرداخته بود, با دانشگاه تربیت مدرس و سپس دانشگاه تهران همکارى و در گروه آموزشی روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران بصورت معلم رسمی به تدریس دروسى از قبیل مدیریت بحرانهاى بین المللی و استراتژى قدرتهاى بزرگ ادامه داد و حتى در دوره ٨ ساله نمایندگى مجلس تدریس را رها نکرد .

فعالیتهاى او در امر کشت و زراعت از وى کشاورزى موفق ساخته و حضور او در صحرا روحیه اى بى باک به او بخشیده است .

پیوند شعله سعدى با شاعر گرانقدر ایران شیخ اجل سعدى قریحه شاعرى او را پرورش داده اگر چه بسیارى از اشعار او که متضمن نقد اوضاع اسفبار سیاسى مى باشد امکان انتشار نیافته است .

شعله سعدى تلاش میکرد از طریق اصلاحات مطالبات مردم برآورده شود, ولى چون دریافت که نه آقاى خاتمى توان این مبارزه را دارد و نه مدیران جنبش اصلاح طلب- که البته در مواردى از پیشتازان زورمدارى و فاشیسم بوده اند- صلاحیت چنان مدیریتى را دارند و نه ساختار قدرت اجازه تحقق آنرا مى دهد, اولین کسى بود که با طرح تئورى مرحوم اصلاحات خبر از شکست جنبش اصلاح طلب ایران داد وبرای نجات کشور تولد راه سوم و نیروى سوم را اعلام نمود .