قاسم شعله‌سعدی
در سال ۱۳۳۳ در شیراز متولد شد. در سال ۱۳۵۲ در رشته حقوق دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی) ایران پذیرفته شد. شعله سعدی با رد پیشنهاد دادستانی انقلاب شیراز، برای ادامه تحصیل به اتفاق همسر و فرزند خود روانه فرانسه شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه حقوق پاریس در مدت یکسال اخذ و سپس دکترای خود را در سال ۱۳۶۲ در رشته علوم سیاسی از دانشگاه پاریس دریافت کرد و متعاقباً در دوره دکترای حقوق در دانشگاه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. از سال ۱۳۶۲ در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و تربیت مدرس به تدریس حقوق بین‌الملل پرداخت.

بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

به نام یزدان مقصر کیست؟رژیم نیست!در روز جمعه ۸ مرداد عده ای از مادران داغدیده و جوان از دست داده ی آبان ماه سال ۹۸، با شعار” بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند” در خیابان آزادی جنبش مبارزاتی خود را آغاز کردند، شاهد بودیم که در اندک زمانی مورد ضرب  و شتم مزدوران رژیم قرار……

بیانیه برای ملت شریف ایران

به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط نماییم.……

کیفر خواست

ملت بزرگ فرهنگ ساز تمدن آفرین و غارت شده ایران- اینجانب به عنوان فرزند کوچک شما ملت بزرگ در تاریخ 14 آذر ماه 1381 نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام علی خامنه ای منتشر کردم که حاوی پرسش هایی در مورد اشغال غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه جایگاه رهبری توسط ایشان و مرجعیت قلابی دینی او……

آماده باش

بیانیه بیست و یکم آماده باش به نام خدای ایران زمینملت غارت شده ایران ملت های هوشمند در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، سرنوشتِ خود را تعیین می‌کنند و اگر فرصت های استثنایی و تعیین کننده را از دست بدهند بیگانگان با سوء استفاده از این خلأ آنها را از چاله بیرون و به چاه می اندازند.همانطور که……

فرزندان ارتشی ام

افسران ، درجه داران و سربازان وطنخواه ایران زمین می خواستم روز ارتش را به شما تهنیت گویم اما شادباش و تهنیت را به زمانی موکول می کنم که این نهادِ مظهر اقتدارِ کشور جایگاه شایسته خود را بدست آورد و خود مظلوم نباشد. ارتشی که فریبِ خمینی را خورد که می گفت «آقای افسر……

سوال رادیو بین المللی فرانسه ازقاسم شعله سعدی ,

جمهوری اسلامی با بحران های ویژه نظام‌های تمامیت‌خواه روبرو است که در اصل بحران‌‌های گذار به دموکراسی هستند. ولی گذار از یک وضعیت به هم ریخته به دموکراسی نیازمند تمایل و ارادۀ مردم ایران است که بخواهند جامعه را به چنین سمتی سوق بدهند. یا مردم ایران احساس مسئولیت کرده و ریشۀ بحران‌های جاری را که……

بیانیه شماره ۳۴

به نام یزدانبیانیه شماره ۳۴نشنیده سخن سزای دیگر داردآقای مهندس حجت االسالم خامنه ای : در شانزدهم تیرماه طی بیانیه شماره ۳۳ ،به جنابعالیهشدار دادم که انقالب رهایی بخش سکوالر دموکراتیک ومبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر ملت ما آغاز شده وپرسیدم آیا صدای آن را می شنوید؟ و تصریح کردم که نهتنها انقالب آغاز……

بیانیه سراسری نیروهای مبارز و برانداز

به نام یزدان بیانیه سراسری نیروهای مبارز و برانداز به پشتیبانی از تداوم اعتراضات خوزستان تشنه کام و زخم دیده ملت بزرگ ایران: اکنون که شما ملت به پا خاسته ی ایران  با” نه بزرگ ”    به جمهوری اسلامی  و انتخابات متقلبانه و مهندسی شده ی آن در ۲۸ خرداد، همبستگی خود و عدم……

بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند

به نام یزدان مقصر کیست؟رژیم نیست!در روز جمعه ۸ مرداد عده ای از مادران داغدیده و جوان از دست داده ی آبان ماه سال ۹۸، با شعار” بی غیرتا نشستند منتظر چی هستند” در خیابان آزادی جنبش مبارزاتی خود را آغاز کردند، شاهد بودیم که در اندک زمانی مورد ضرب  و شتم مزدوران رژیم قرار……

جهت پیشبرد اهداف قیام ملت از یکدیگر سبقت بگیرید

                  به نام یزدان السابقون السابقون ، اولئک المقربون همکاران ، همرزمان، ‌سنگر نشینان و دلاور مردان نظامی،  انتظار می رود که در جهت پیشبرد اهداف قیام  ملت از یکدیگر سبقت بگیرید وکاستی های لاعلاج گذشته را جبران نمایید.وآن فرمان قرآن به مسلمانان راستین است که امر……

۱۴-مرداد – ۱۴۰۰ روز شکوه ملت، روز عزای ملا

۱۴-مرداد- ۱۴۰۰ روز شکوه ملت، روز عزای ملاo ۱۴مردادماه مصادف است با روز تحلیف خود محوری خامنه ای، برای انتصاب مهره ی حلقه به گوش خود ،رئیسی- جلاد وطن – و یکدست کردن دیکتا توری ولایت مطلقه فقیه!o رهبر شیطانی که خود را مامور رحمانی می نامید و به نیابت از خدا، نه تنها دست……

اطلاعیه و فراخوان

به نام یزداناطلاعیه و فراخوان✓ ملت رشید ایران، دکتر قاسم شعله سعدی بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران درمناسبتهای متعدد از جمله برنامه زنده ی راه سوم- راه نجات ایران ، تلویزیون کانال یک که پنجشنبه ۳۰/۴/۱۴۰۰ ،ساعت ۳۰:۱۷ پخش شد، فراخوان داد که روز ۱۴/۵ /۱۴۰۰ با قیامیسراسری مراسم تحلیف -جرثومه ی فساد……

دست ھای پنھانی دست بکار شده اند

ملت غارت شده ایراندست ھای پنھانی دست بکار شده اند تا فراخوان قیام سراسری ١۴ مرداد سالروز انقلاب مشروطه و مقارن تحلیف رئیسی را که به قصد بر ھم زدن مراسم تحلیف و ارتقا قیام ملت بپاخاسته توسط بنیانگذار جنبش راه سوم- راه نجات ایران دکتر قاسمشعله سعدی پیشنھاد شده بود را خنثی نمایند و……

بیانیه برای ملت شریف ایران

به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط نماییم.……

بیانیه شماره ۳۳

بیانیه شماره ٣٣ نامه سرگشاده ای دیگر از قاسم شعله سعدی به مھندس حجت الاسلام علی خامنه ای انقلاب رھایی بخش و سکولار دموکراتیک ملت ایران آغاز شده است ، آیا صدای آن را می شنوید ؟! جناب آقای مھندس حجت الاسلام خامنه ای اجازه می خواھیم با جنابعالی سخن نرم و لین بگوییم که……

بیانیه شماره ۳۲

بیانیه شماره ۳۲ بپا خیزیمملت هوشیار ٫ سلحشور و غارت شده ایران حماسه ۲۸ خرداد به مثابه رفراندمی سرنوشت ساز نه تنها متضمن نه بزرگ به انتصابات مهندسی شده ٫ بلکه نه بزرگی به کلیت و تمامیت جمهوری جهل و جور بود . این پیروزی مقدماتی ٫ ولی بزرگ و تعیین کننده بر شما تهنیت……

بیانیه شماره ۳۱

بیانیه شماره ۳۱ 🅾️ ملت بزرگ ایران شما گل کاشتید گلی به بزرگی خودتان«می کشیم ولو بلغ ما بلغ»«تقلب می‌کنیم ولو بلغ ما بلغ» پاسخ ملت ایران ⭕️قدم هایی که دیروز از خانه بیرون نیامد و دستهایی که رای نداد گلباران باد ۱ – این فرزند کوچک شما که بارها اعلام کرده بود:«کشور در آستانه……

بیانیه شماره ۳۰

بیانیه شماره ۳۰ 🅾️ آماده باش ویژه ⭕️ملت قهرمان ایران، ملت سلحشور، ملت با هوش، ملت فرهنگ ساز و تمدن آفرین و ملت کهنسال ایران و ای صاحبان امپراطوری هخامنشی که از مدیترانه تا اقیانوس هند و از ماورای آسیای مرکزی و قفقاز تا شمال افریقا و از دریای سیاه تا دریای سرخ را در……

بیانیه شماره ۲۹

بیانیه شماره ۲۹سخنی با آقای ابراهیم رییسی شما رییس قوه ای هستید که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف زیر را به عهده دارد: ۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون……

بیانیه شماره ۲۸

مهندس حجت الاسلام علی خامنه اکنون که به گزارشات خلاف واقع سیستم امنیتی و ارتکاب اشتباهات شورای نگهبان دست نشانده خود اعتراف کردید پاسخ دهید که آیا اولین بار استکه شورای نگهبان شما اشتباه میکند ؟ و اولین بار استکه از سیستم امنیتی شما گزارش خلاف واقع بمنظور حذف اشخاص صادر یا نقل می شود؟……

بیانیه برای ملت شریف ایران

به نام یزدانبنیانگذار جنبش” راه سوم- راه نجات ایران” دکتر قاسم شعله سعدی طی بیانیه ها و مصاحبه های اخیر خود انگشت روی دردی گذاشت که سبب شد علیرغم ۲ انقلاب بزرگ و قیامهای متعدد در ۱۱۵ سال گذشته، نه تنها شاهد تحقق آرزوهای آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه نباشیم، بلکه به قهقرای ولایتمطلقه سقوط نماییم.……

کیفر خواست

ملت بزرگ فرهنگ ساز تمدن آفرین و غارت شده ایران- اینجانب به عنوان فرزند کوچک شما ملت بزرگ در تاریخ 14 آذر ماه 1381 نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام علی خامنه ای منتشر کردم که حاوی پرسش هایی در مورد اشغال غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه جایگاه رهبری توسط ایشان و مرجعیت قلابی دینی او……

آماده باش

بیانیه بیست و یکم آماده باش به نام خدای ایران زمینملت غارت شده ایران ملت های هوشمند در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، سرنوشتِ خود را تعیین می‌کنند و اگر فرصت های استثنایی و تعیین کننده را از دست بدهند بیگانگان با سوء استفاده از این خلأ آنها را از چاله بیرون و به چاه می اندازند.همانطور که……

روز معلم (بخش اول)

آری اینچنین بود برادر    نه، آری اینچنین شد برادر ولی نه نه بهتر است که بگویم:  آری این چنین کردم برادر ✍️قاسم شعله سعدی   (بخش اول) 📒📒📒اجازه می خواهم به مناسبت روز معلم به استیضاح خود به عنوان معلم اخراج شده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بپردازم. ⭕️ ۱- اولین……

روز معلم (بخش دوم)

آری اینچنین بود برادر    نه، آری اینچنین شد برادر ولی نه نه بهتر است که بگویم:  آری این چنین کردم برادر ✍️قاسم شعله سعدی   (بخش دوم ) ⭕️۱۲- می خواهم از خود بپرسم به عنوان عضو قشر معلم که باید پیشتاز در جامعه باشد و نه تنها در دانشگاه و در مدرسه که……

اعلان خطر (بخش اول)

🅾 اعلان خطر (بخش اول)  چو ایران نباشد تن من مباد  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  ملت غارت شده ایران ⭕️ بارها به استحضار رسانده ام که کشور در آستانه فروپاشی و ما در معرض یک انتخاب تاریخی قرار داریم. اینک مجدداً خاطرنشان مینمایم وضعیت کشور خطرناکتر از آن است که تصور……

اعلان خطر (بخش دوم)

اعلان خطر  (بخش دوم) ⭕️ضروری ترین و فوری ترین نیاز امروز ایران تشکیل یک آلترناتیو و راهبری که هم قادر به مدیریت قیام شما و هم قادر به جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در صورت فروپاشی حکومت باشد میدانم ولی به دلیلِ تفاوت دیدگاه‌ها، رقابت‌های توأم با بداخلاقی و دهها دلیل فرهنگی و تاریخی و……

فرزندان ارتشی ام

افسران ، درجه داران و سربازان وطنخواه ایران زمین می خواستم روز ارتش را به شما تهنیت گویم اما شادباش و تهنیت را به زمانی موکول می کنم که این نهادِ مظهر اقتدارِ کشور جایگاه شایسته خود را بدست آورد و خود مظلوم نباشد. ارتشی که فریبِ خمینی را خورد که می گفت «آقای افسر……

جاوید شهافر – قابل توجه مبارزان راه آزادی

قابل توجه مبارزان راه آزادی سالهاست میگویم مبارزه با رژیم ملت کش، رهبر میخواهد و الا جز تلفات انسانی و اتلاف وقت دستاوردی نخواهد داشت!رهبر باید دانا، آگاه از مسائل، آگاه از قوانین، توانا، کاردان، دموکرات، سکولار و از همه مهمتر انسان پاکی باشد. ۴۳ سال امید مردم به شاهزاده بود که ایشان آب پاکی……

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس – به عبارت دیگر

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس یکی از بی‌پرواترین و صریح‌اللهجه‌ترین منتقدان رهبر جمهوری اسلامی ایران در داخل کشوراست که سالهاست صلاحیت او را به عنوان رهبر صراحتا زیر سوال می‌برد:«من موقعی که می‌گم آقای خامنه‌ای رهبرغیرقانونی هست براساس خود قانون می‌گم». در این برنامه به عبارت دیگر قاسم شعله‌ سعدی از شرایط……

حاشیه ای بر مناظره قلمی بابک داد با قاسم شعله سعدی! – ف. تابان

آقای بابک داد، در مبارزه قلمی خود با قاسم شعله سعدی، تنها ماند. در میان چندین نقدی که بر نامه نخست او نوشته شد، هیچ کس از آن ها – که وی خود را نماینده اشان خوانده بود – به دفاع از وی برنخاست. این موضوع می بایست بابک داد را در اندیشه فرو برد،……

دادگاه تجدید نظر؛ آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی تبرئه شدند

دادگاه تجدید نظر؛ آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی تبرئه شدند خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدید نظر، آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد. این دو وکیل دادگستری پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند. به گزارش……

شعله‌سعدی: صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی را می‌شنوم

در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، رویدادی که در چهار دهه گذشته زندگی ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است، در قالب چهل گفت‌وگو با چهره‌های تاریخ‌ساز یا فعال ایرانی در سال‌های منتهی به انقلاب و پس از آن، روایت آنها را از این رویداد و تأثیرات آن، و نیز چشم‌انداز آنها از آینده……

پرونده وکلای بازداشتی به دادگاه انقلاب رفت

پرونده قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که در تاریخ ۲۷ مردادماه در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند، برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی عصر روز دوشنبه این خبر را به خبرنگار قضایی……