بیانیه شماره ۴۵ پیام اضطراری

درود بیکران به ملت غارت شده ی ایران به ویژه سلحشوران اصفھان ، چھارمحال و بختیاری،لرستان و کھگیلویه و بویراحمد در آستانه ی ١۶ آذر سالروز خیزش دانشجویی که چشم انداز اتحاد دانشجویان،معلمان،مالباختگان،بانوان،کارگران،کشاورزان،گرسنگان،بیکاران،تشنگان،ھنرمندان،وکلای دادگستری،ورزشکاران،داغداران،دادخواھان،خانواده ھای ادامه مطلب

نویسنده: مدیر سایت ۶ روز پیش

قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس – به عبارت دیگر

۱۰ ماه پیش

فراخوان بزرک

۱۰ ماه پیش

صدور نامه بسیار مهم قاسم شعله‌سعدی موسس راه‌سوم در زمانه حساس کنونی به رئیس‌جمهور آمریکا

۹ ماه پیش

پیام دکتر شعله سعدی برای چهارشنبه سوری

۹ ماه پیش