قاسم شعله سعدى در سال ١٣٣٣ در خانواده اى کشاورز در جوار آرامگاه سعدى در شهر علم و ادب, شیراز دیده به جهان گشود و دوران مدرسه را همراه با کار در مزرعه سپرى کرد. وقتى که سه ساله بود پدرش با اتهامى ناحق روانه زندان شد و موقتا” از حضور پدر محروم ماند, بالاخره پس از گذشت ١٨ ماه مشاهده محاکمه پدر و مدافعات مؤثروکیل مدافع وى که منجر به صدور حکم برائت گردید, اولین جرقه را در ذهن او براى وکالت دادگسترى زد بدین ترتیب قاسم ٥/٤ ساله تصمیم گرفت که در آینده وکیل مدافع شود و این رؤیایى بود که به واقعیت پیوست. او که از دانش آموزان موفق کلاس بود به محض اخذ دیپلم متوسطه در سال ١٣٥٢ از طریق آزمون سراسرى در رشته حقوق دانشگاه ملى ایران پذیرفته شد و در کمتر از سه سال موفق به اخذ دانشنامه لیسانس حقوق قضائى گردید. شعله سعدى با رد پیشنهاد دادستانى انقلاب شیراز براى ادامه تحصیل باتفاق همسر و فرزند خود روانه فرانسه شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه حقوق پاریس در مدت یکسال اخذ و سپس به کسب دکتراى خود در سال ١٣٦٢ در رشته علوم سیاسى از دانشگاه پاریس نایل گردید و متعاقبا” در دوره دکتراى حقوق در دانشگاه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد ونه تنها موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک دادگسترى گردید بلکه با تکیه به دانش حقوقى و تجارب ارزشمند حضور و دفاع در دادگاه هاى بین المللى و کسب مهارتهاى حقوقى بین المللى به عنوان یکى از برجسته ترین و موفق ترین وکلاء دادگسترى ایران شهرت یافت .