زندگی نامه قاسم شعله سعدی

قاسم شعله‌سعدی در سال ۱۳۳۳ در شیراز متولد شد. در سال ۱۳۵۲ در رشته حقوق دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی) ایران پذیرفته شد. شعله سعدی با رد پیشنهاد دادستانی انقلاب شیراز، برای ادامه تحصیل به اتفاق همسر و فرزند خود روانه فرانسه شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه حقوق پاریس در مدت یکسال اخذ و سپس دکترای خود را در سال ۱۳۶۲ در رشته علوم سیاسی از دانشگاه پاریس دریافت کرد و متعاقباً در دوره دکترای حقوق در دانشگاه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. از سال ۱۳۶۲ در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و تربیت مدرس به تدریس حقوق بین‌الملل پرداخت.

درباره ســــایت

کاربران محترم، سایتی را که پیش روی دارید صرفا برای آشنایی با اهداف و اندیشه دکتر قاسم شعله سعدی می باشد و از نظر قانونی هیچ ربطی به ایشان ندارد تنها اندیشه ایشان بازنشر می شود توسط حامیان او برای مبارزه با حاکمان جمهوری اسلامی ایران .